เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างกลุ่มและผู้ถือหุ้น

บริษัท Brainwake Food จำกัด (BWF) ก่อตั้งเมื่อปี 2557 และมีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาทชำระเต็มจำนวน     Brainwake Bakery and Dessert Co., Ltd. (BWBD) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BWF ได้รับการ

จดทะเบียนโดยมีทุนจำนวน 20 ล้านบาท   อีกหนึ่งบริษัทย่อยคือ Brainwake Café and Cycle Co. Ltd. (BCC) มีทุนจดทะเบียน 2 ล้านดำเนินธุรกิจสาขาสัมมากร   นโยบายของเราคือความโปร่งใสต่อผู้ถือหุ้นในทุกเรื่อง

ปิด
×
+ -
:
+ -
:
+ -
ปิด
ตะกร้าสินค้า
คุณมีสินค้า 0 รายการในตะกร้า